image banner
CÔNG AN XÃ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Tấn Trực
Chức danh:Trưởng CA xã
Điện thoại:02573506869
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Fax: 
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn/