image banner
VĂN HÓA XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Văn Đạo
Chức danh:CC. VH - XH xã
Điện thoại:0983271720
Email:nguyenvandao@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Fax: 
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn/