image banner
HỘI NÔNG DÂN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Thị Hoa
Chức danh:Chủ tịch hội ND xã
Điện thoại:0984767517
Email:tranthihoa@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
 
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn