image banner
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
dangthithutrang@phuyen.gov.vn
Chức danh:Tuyên Giáo đảng ủy xã
Điện thoại:0859400804
Email:baokhoi09@gmail.com
2anh dai dien
Trần thị Thanh kiều
Chức danh:Văn phòng đảng ủy xã
Điện thoại:0398566441
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
 
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn