image banner
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO UBND
 • VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
 • XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP- HỘ TỊCH
 • VĂN HÓA XÃ HỘI
 • VĂN HÓA THÔNG TIN
 • CÔNG AN XÃ
 • HỘI NÔNG DÂN
 • ĐOÀN THANH NIÊN
 • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 • CỰU CHIẾN BINH
 • MẶT TRẬN
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Văn Thanh
Chức danh:Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:039656424
Email:tranvanthanh78@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Đặng văn Thiện
Chức danh:Phó BT đảng ủy xã
Điện thoại:0985802708
Email:dangvanthien@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Đặng Thị Hải Âu
Chức danh:Phó BT đảng ủy xã
Điện thoại:0918223778
Email:dangthihaiau@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Nguyên
 
Địa chỉ: Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0912016734
Email:ubndsonnguyen@phuyen.gov.vn
Website: https://sonnguyen.sonhoa.phuyen.gov.vn